TrainerKarate

Wolfgang Brzezicki, 5.Dan

Udo Nowag, 3.Dan

Robin Schupp, 2. Dan